• Pn. - pt.: 09.00 - 20.00, sob. do 15.00
  • ul. Plac Solny 16, ul. M. Curie Skłodowskiej 41

Nowości

2 Kobiety, 2 Miejsca, 1 Idea – KOBIECE PIĘKNO

2 Kobiety, 2 Miejsca, 1 Idea – KOBIECE PIĘKNO

 

Miło nam poinformować, że od dziś łączymy siły z JOUSEI.

Instytut Jousei Medestetic Wrocław powstał z myślą o osobach ceniących jakość, komfort i profesjonalizm. Wieloletnie doświadczenie personelu oraz otwartość na nowoczesne technologie, pozwala na uzyskanie znakomitych efektów modelowania sylwetki oraz działań anti-aging. Instytut mieści się w butikowym biurowcu oferując swoim Klientom luksusowe przestronne wnętrze.

 

CZAS START

Dziś rusza nasza spektakularna akcja:

METAMORFOZA WYDOBYWAJĄCA TWOJE PIĘKNO o łącznej wartości 2.500 złotych.

Aby wziąć udział w akcji wystarczy, że:

 * polubisz profil jouseimedesteticwroclaw oraz salony_qualite_wroclaw

 * udostępnisz nasz post w swojej relacji

 * napiszesz w komentarzu pod postem dlaczego to właśnie TY

Metamorfoza obejmuje całościową usługę diagnozy skóry głowy, strzyżenie, koloryzację i pielęgnację włosów przy użyciu marek L’Oréal oraz Kérastase. Kompleksową diagnozę skóry oraz zabiegi pielęgnacyjne z wykorzystaniem marek i sprzętu dostępnego w Jousei Medestetic.

Wisienką na torcie będzie profesjonalny i indywidualnie dobrany makijaż dzienny.

Na wasze zgłoszenia czekamy do 31.03.

P.S Zgłoszenia Panów mile widziane
 

ZGŁOŚ SIĘ

 

REGULAMIN AKCJI „Metamorfoza”.

 

I. WARUNKI OGÓLNE 

1. Organizatorem akcji Metamorfoza jest: 

1.       Media Center Bernadeta Wyglądała, ul. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław. Właściciel Instytutu medycyny estetycznej i kosmetologii Jousei Medestetic, mieszczącego się we Wrocławiu przy ulicy Kościuszki 29.

2.       JLD Wrocław Izabela Winiarek ul. Dokerska 44/18 54-142 Wrocław Właściciel Instytutu Pięknych Włosów Qualité ul.Plac Solny 16/10 50-062 Wrocław

 

2. Warunki uczestnictwa w Akcji określone są w niniejszym regulaminie akcji („Regulamin”), a każde zgłoszenie Uczestnika do akcji na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje. 

3. Akcja Metamorfoza jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, uczestnicy nadsyłają zgłoszenia poprzez social media Organizatorów. 

II. CZAS TRWANIA METAMORFOZY 

1.       Zgłoszenia do akcji można nadsyłać do 31 marca 2021 r. do godz. 23:59.
2. Dokładny czas rozpoczęcia akcji liczony jest od momentu opublikowania informacji o tym na tablicy stron Organizatorów: www.facebook.com/JouseiMedesteticWroclaw/ad_center/?refSource=pages_manager_bar 

www.facebook.com/qualite.eu/

1.       Zwycięzca wyraża zgodę na sesję zdjęciową zawierającą wizerunek zwycięzcy, proces przygotowań, sesję zdjęciową na zakończenie metamorfozy,  która odbędzie się w terminie do końca kwietnia 2021 r. Wszystkie terminy wizyt i kosmetologa zostaną ustalone pomiędzy Zwycięzcą a Organizatorami.

III. UCZESTNICY AKCJI

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia KOBIETA, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski. 

2. Z udziału w metamorfozie wyłączeni są pracownicy Organizatorów, osoby wyznaczone przez Organizatorów do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Metamorfozy, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorami, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

IV. ZASADY 

1. Do udziału w metamorfozie można zgłosić się poprzez nadesłanie zgłoszenia za pośrednictwem facebooka Organizatorów w komentarzu pod postem konkursu Metamorfoza. Wysyłając zgłoszenie osoba wskazana w pkt III.1 staje się uczestnikiem Akcji („Uczestnik”). 

2. Zgłoszenie musi zawierać odpowiedź na pytanie: „Dlaczego Ty ” – maksymalnie 5 zdań oraz dwa zdjęcia: jedno twarzy i jedno, na którym jest cała sylwetka, adres mailowy oraz numer telefonu. 

3. Zdjęcie musi być w formacie .jpg lub .png, a rozmiar zdjęcia nie może być większy niż 1MB.
4.Zdjęcia nie mogą zawierać treści erotycznych, niecenzuralnych, naruszających powszechnie panujące zasady moralności, godności osobistej, nawiązań do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych. Zdjęcia nie mogą również przedstawiać nagości (ukazywać narządów płciowych). 

5. Nadsyłając zdjęcie Uczestnik zaświadcza, że posiada pełne prawa do tego zdjęcia oraz, że nie jest to zdjęcie celebryty lub jakiejś innej powszechnie znanej osoby. Jeśli na zdjęciu znajdują się członkowie rodziny Uczestnika, lub też jego przyjaciele, Uczestnik musi mieć ich wcześniejszą zgodę na użycie tej fotografii w Akcji. Na nadesłanych zdjęciach nie może być widoczne logo lub znak towarowy (np. herb drużyny sportowej lub logo marki odzieżowej). Zdjęcie, co do którego Organizator poweźmie wątpliwość, że może ono naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie nie będzie uwzględnione i zostanie zdyskwalifikowane. 

6. Zwycięzca zgadza się na prezentację własnego wizerunku przed i po metamorfozie na stronach www oraz na kanałach społecznościowych: Qualite Salony Fryzjerskie, Jousei Medestetic.

7. Wygrana nie może być przekazana innej osobie, odsprzedana czy spieniężona.
8.Jury w składzie: przedstawiciele Organizatorów wybiorą najciekawszą odpowiedź i autora tej treści nagrodzą.
9. Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma telefonicznie oraz za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail. Dodatkowo wyniki akcji będą ogłaszane w social mediach Organizatorów.
10. Jeżeli po trzykrotnej próbie Organizatorzy nie będą mogli się skontaktować ze Zwycięzcą, wybiorą inną osobę.
11.W Akcji wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora
w okresie trwania zgłoszeń określonym w pkt. II.2 spełniające warunki Regulaminu. 

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE 

1. Dane osobowe uczestników Akcji będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia Akcji i nie będą przetwarzane do innych celów.
2. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Akcji jest jednoznaczne
z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Akcji opisanych w Regulaminie. 

3. Akceptując Regulamin uczestnik akcji wyraża zgodę na wykorzystywanie jego zgłoszeń konkursowych do celów konkursu oraz do celów reklamowych. 

6. NAGRODA 

1. Fundatorem nagrody w akcji są „Organizatorzy”.
2. Nagrodą w Akcji jest:
– zabiegi na kwotę 2500 zł (po stronie fryzjera: konsultacja, pielęgnacja, koloryzacja, ścięcie, stylizacja fryzury; po stronie instytutu kosmetologii: pełna diagnoza skóry, zabiegi na twarz dobrane do potrzeb zwycięscy, manicure, makijaż
3. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny. 

7. WYDAWANIE NAGRÓD 

1. Realizacja nagrody nastąpi do końca  kwietnia 2021 r. 

8. INNE POSTANOWIENIA 

1. Organizator informuje, że Akcja nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem . Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Akcji są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Akcji przez Organizatora. 

2. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne. 

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Akcji wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Akcji Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Akcji. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika za jego wykluczenie z Akcji

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Akcji bez podawania przyczyn, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji

5. Niniejsza Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.). 

6. We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyzje podejmują Organizatorzy Akcji.

Więcej artykułów w katargorii Nowości